Doreen

223 teksty – auto­rem jest Do­reen.

ser­ce two­je tam gdzie klat­ka co je trzyma 

aforyzm dnia z 13 maja 2016 roku
zebrał 25 fiszek • 19 listopada 2013, 23:17

niepew­ność karą za możli­wość wyboru 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 18 czerwca 2013, 07:52

by kształto­wać trze­ba poz­być się formy 

aforyzm dnia z 13 marca 2013 roku
zebrał 38 fiszek • 3 marca 2013, 11:41

rzu­cane kłody sta­wiają na nogi 

aforyzm
zebrał 14 fiszek • 23 stycznia 2013, 22:50

wierząc w jut­ro nie mu­sisz wie­rzyć w nic innego 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 22 października 2012, 22:05

mi­niatu­ra dźwi­ga gabaryt 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 12 lipca 2012, 22:32

sza­cunek - za­durze­nie się w sys­te­mie wartości 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 5 lipca 2012, 22:27

Os­tatnia nadzieja w te­lefo­nie... A on mil­czy i mil­czy, ciszą ob­wie­szcza­jac koniec. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 kwietnia 2012, 23:21

dźwi­gając ego można nad­wyrężyć dob­re imię 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 kwietnia 2012, 23:02

czas poz­wa­la nie czuć nic 

aforyzm
zebrał 39 fiszek • 29 marca 2012, 21:48

Doreen

im lepiej mnie znasz tym mniej wiesz i jeszcze mniej rozumiesz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Doreen

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność